A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ah Xian China, Australia 1960 –  (3 works)
attrib. Chen Hengque China 1876 – 1923 (1 work)
attrib. Chen Yuzhong (Qiutang) China 1762 – 1806 (1 work)
attrib. Ding Jing (Dun Ding) China 1695 – 1765 (1 work)
attrib. Dun Lifu China 1906 – 1988 (1 work)
attrib. Gao Kai China 1769 – 1839 (1 work)
attrib. Huang Binhong China 1865 – 1955 (1 work)
attrib. Jin Xinlan (Xia Niu) China 1841 – 1909 (1 work)
attrib. Liu Bai (Junliang) China  –  (1 work)
attrib. Lou Xinhu China 1881 – 1950 (1 work)
attrib. Qian Shoutie China 1897 – 1967 (1 work)
attrib. Qian Song China 1818 – 1860 (1 work)
attrib. Weng Danian (Shujun) China 1811 – 1890 (2 works)
attrib. Wu Changshuo (Kutie) China 1844 – 1927 (2 works)
attrib. Wu Rangzhi (Xizai) China 1799 – 1870 (2 works)
attrib. Zhang Yuan (Daqian) China 1899 – 1930 (1 work)
attrib. Zhao Shigang China 1874 – 1945 (1 work)
attrib. Zhao Zhichen (Cixian) China 1781 – 1860 (1 work)