only view works from:

Entire Edo (Tokugawa) period 1615 - 1868 (222)
Ky├┤ho era 1716-1735 (2)
Kansei era 1789-1801 (1)
Bunsei era 1818 - 1830 (3)
Tenpo era 1830 - 1844 (22)
Kaei era 1848-1854 (4)
Ansei era 1854 - 1860 (35)

View works from all periods and dynasties (9,862)