A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Annigoni, Pietro Italy 07 Jun 1910 – 28 Oct 1988 (1 work)
Ashton, Howard England, Australia 09 Aug 1877 – 30 Apr 1964 (3 works)
Aspden, David Australia, England 01 May 1935 – 26 Jun 2005 (3 works)