A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wang Zhen China 1867 – 1938 (1 work)
Wen Su China 1879 – 1939 (1 work)
Wu Deyi China 1864 – 1928 (1 work)