A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hakuin Ekaku Japan 1685 – 1768 (1 work)
He Jianguo China 1951 –  (1 work)
He Ruolin China  –  (1 work)
Hinaya RyĆ«ho, Hinaya Japan 1594 – 1669 (1 work)
Huang Danshu China 1757 – 1808 (1 work)
Huang Miaozi China 1913 – 2012 (2 works)