A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Gui Dian China 1865 – 1958 (7 works)
Gui Zhi China late 19th century – early 20th century (1 work)
Guo Shangxian China 1785 – 1832 (1 work)