A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cao Xiuxian China 1708 – 1784 (1 work)
Cen Guangyue China 1876 – 1960 (1 work)
Chen Botao China 1855 – 1939 (1 work)
Chen Li China 1810 – 1882 (1 work)
Chen Pu China 1820 – 1887 (3 works)
Chen Qikun China  –  (1 work)
Chen Xianzhang China 1428 – 1500 (1 work)
Chen Yanke China  –  (1 work)