A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Qian Du China 1763 – 1844 (1 work)
Qin Baoji China  – 1882 (1 work)