A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Xie Jiadao China 1936 – 2002 (1 work)
Xu Congyou China 1902 – 1989 (1 work)
Xu Guling China 1943 –  (1 work)
Xu Lele China 1955 –  (3 works)
Xu Shuzhi China 1922 – 2002 (4 works)