A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wang Ziwu China 1936 –  (1 work)
Wu Di China 1949 –  (1 work)
Wu Zuoren China 1908 – 1997 (1 work)