A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wang Qi China 1918 – 2016 (1 work)
Wan Qianglin China 1932 –  (1 work)
Wu Changshuo China 1844 – 1927 (1 work)
Wu Junfa China 1927 –  (1 work)