A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Uchida Shizuma Japan 1906 – 2000 (1 work)
Umehara Ryūzaburō Japan 1888 – 1986 (1 work)
Unknown Australia  –  (1 work)
Unknown Japan  –  (1 work)
Unkoku Tōeki, Unkoku Japan 1591 – 1644 (1 work)
Unno Mitsuhiro Japan 1939 – 1979 (2 works)
Urushibara Yoshijirō Japan 1888 – 1953 (2 works)
Ushida K. Japan  –  (1 work)
Utagawa Hiroshige II, Suzuki/Utagawa Japan 1826 – 1869 (4 works)
Utagawa Kuniaki II Japan 1835 – 1888 (4 works)
Utagawa Kunihisa, Utagawa Japan 1832 – 1891 (1 work)
Utagawa Kunisada Japan 1786 – 1865 (12 works)
Utagawa Kunisada II, Utagawa Japan 1823 – 1880 (9 works)
Utagawa Kunisada/Toyokuni III, Utagawa Japan 1786 – 1865 (48 works)
Utagawa Kuniyasu, Utagawa Japan 1794 – 1832 (2 works)
Utagawa Kuniyoshi, Utagawa Japan 1797 – 1861 (24 works)
Utagawa school Japan  –  (4 works)
Utagawa Toyoharu, Utagawa Japan 1735 – 1814 (2 works)
Utagawa Toyokuni II, Utagawa Japan 1777 – 1835 (2 works)
Utagawa Toyokuni, Utagawa Japan 1769 – 1825 (12 works)
Utagawa Yoshichika Japan  –  (9 works)
Utagawa Yoshikazu, Utagawa Japan  –  (2 works)
Utagawa Yoshitsuya, Utagawa Japan 1822 – 1866 (2 works)