A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Leist, Emily Australia 1869 – 1919 (3 works)
Linton, James W. R. England, Australia 14 Jun 1869 – 29 Aug 1947 (6 works)