only view works from:

Entire Edo (Tokugawa) period 1615 - 1868 (438)
Shôtoku era 1711-1715 (2)
Kyôho era 1716-1735 (3)
An'ei era 1772 - 1781 (1)
Kansei era 1789-1801 (2)
Bunsei era 1818 - 1830 (5)
Tenpo era 1830 - 1844 (23)
Kaei era 1848-1854 (4)
Ansei era 1854 - 1860 (36)

View works from all periods and dynasties (35,157)