A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
George, Witjiti Australia 1938 –  (1 work)
Gibbons, Henry Australia 1884 – 1972 (4 works)
Gleeson, James Australia 21 Nov 1915 – 20 Oct 2008 (1 work)
Gleghorn, Thomas England, Australia 02 Jun 1925 –  (2 works)
Grant, Ian Australia 1947 –  (1 work)
Grant, Ned Australia 1941 –  (1 work)
Green, Kenneth Australia 28 May 1914 – 1973 (1 work)
Grey-Smith, Guy Australia 1916 – 1981 (1 work)
Griffin, Ambrose Sylvester Australia 1912 –  (1 work)
Gruner, Elioth New Zealand, Australia 16 Dec 1882 – 17 Oct 1939 (1 work)
Gumana, Malaluba Australia 1952 – 17 Feb 2020 (1 work)